Utdanningsvalg

I løpet av tre år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være med på å forberede elevene på valg av videregående opplæring og ulike karrierer. Ungt Entreprenørskap har flere programmer som kan brukes i faget.

Utdanningsvalg

Om utdanningsvalg og relaterte programmer

Jobbskygging og Økonomi og karrierevalg er to programmer som gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier.

I tillegg er Elevbedrift et svært godt program å knytte til utdanningsvalg, gjerne som et tverrfaglig tema med utdanningsvalg, samfunnsfag og norsk som de mest sentrale fagene. På hvert av programmene finner dere hvordan aktiviteter kan knyttes til læreplan mål i de ulike fagene, i tillegg til at vi har ressurser for elever og lærere på www.elevbedrift.no 

Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap i eget fylke for å planlegge samarbeid om entreprenørskapsaktiviteter.