Valgfag

Valgfag
Ungt Entreprenørskap er svært glade for stortingsmeldingen Motivasjon, Mestring og Muligheter, som legger opp til mer praktisk læring på ungdomstrinnet. I læreplaner for de nye valgfagene nevnes eksplisitt at et hovedformål er å utvikle elevenes kreativitet og erfaring med entreprenørskap. Dette er musikk i våre ører!

Valgfag

Ungt Entreprenørskap har ulike programmer som bidrar til å utvikle elevers kreativitet og entreprenørskapskompetanse. Elevbedrift (EB) er et program som kan dekke alle kompetansemålene i flere av de nye valgfagene. Det pedagogiske materiellet for EB er utviklet på bakgrunn av erfaringer gjennom flere år. Materiellet består av en lærerveiledning og en digital EB-løype med tips, øvelser, skjemaer og eksempler som følger de ulike fasene i elevbedriften.

I det første heftet viser vi hvordan entreprenørskap kan integreres i de nye valgfagene.

 
I de neste viser vi hvordan EB kan brukes  i tre av valgfagene.