Leder for en dag

Hva kjennetegner god ledelse, og hvem passer til å være leder? Hvordan er egentlig en toppleders arbeidsdag?

Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet Leder for en dag får de ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag.

Forside Leder for en dag

Hvert år får flere tusen elever og studenter ledererfaring gjennom Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer Ungdomsbedrift og Studentbedrift. I ung alder får de erfare hva det krever å få en gruppe mennesker til sammen å sette seg – og nå – de målene de har blitt enige om. For noen er ledererfaringen starten på en reise de kanskje ikke visste at de skulle begi seg ut på. Ungt Entreprenørskap møter mange unge talenter som både vil, tør og kan.

Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet Leder for en dag får de ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Deltakerne har stor bredde i bakgrunn og studieretninger, men noe har de felles: De har utmerket seg i ledende stillinger i ungdoms- og studentbedrifter.

Leder for en dag har blitt arrangert årlig siden 2002. Det er UEs fylkesforeninger over hele Norge som nominerer elevene og studentene som deltar på det nasjonale arrangementet. I enkelte fylker arrangeres Leder for en dag lokalt.

I regjeringens handlingsplan Entreprenørskap i utdanning – fra grunnskole til høyere utdanning 2009–2014 defineres målsettingen med entreprenørskap i utdanningen slik:

Utvikle personlige egenskaper og holdninger

 • Evne og vilje til å ta initiativ
 • Nytenking og kreativitet
 • Risikovilje
 • Selvtillit
 • Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter

Film på YouTube:  Leader for a day, Oslo, 2012 (JA-YE Europe)

Film på YouTube:  Leder for en dag, Oslo, 2011 (UE Norge)

Studenter som skal delta i Leder for en dag, utarbeider en personlig CV som Ungt Entreprenørskap bruker for best mulig å matche deltakere og ledere. CV-en sendes til lederen før selve dagen, og den danner derfor et viktig førsteinntrykk.

En god CV bør være:

 • lettlest
 • kortfattet (maks to sider)
 • oversiktlig
 • relevant
 • faktabasert
 • troverdig

 En CV skal inneholde:

 • personalia
 • framtidsplaner
 • arbeidserfaring
 • utdanning
 • kurs
 • språkkunnskaper
 • interesser / hobbyer / verv / frivillig arbeid

Framtidsplaner - Under dette avsnittet kan både konkrete planer, drømmer og ambisjoner beskrives.

Erfaring - For en student er arbeidserfaring som regel sommerjobber eller deltidsjobber. Under arbeidserfaring beskrives den funksjonen eller stillingen som studenten har / har hatt. CV-en bør inneholde kortfattet informasjon om oppgaver og hva man har lært av jobben. Forretningsidé og egen stilling i respektive studentbedrift beskrives i eget punkt. Ulike verv bør dette komme med her!

Utdanning -I dette avsnittet beskrives skoler og fagretninger.

Interesser - Det er alltid lurt å nevne interesser, hobbyer, fritidsaktiviteter, verv og frivillig arbeid – ikke minst hvis noe av dette kan tenkes å være ekstra relevant.

Det ligger mer utdypende informasjon om hvordan man kan skrive en god CV på nettsaken  CV - Din reklamebrosjyre