Enterprise without Borders

Enterprise without Borders (EwB) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). Programmet gir ungdomsbedriftene muligheter til å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land.

Forside Enterprise without Borders

Det er utviklet en egen EwB-nettside som fungerer som møteplass og markedsplass for ungdomsbedriftene som er med i EwB-programmet. På nettsidene kan ungdomsbedriftene registrere seg og legge ut beskrivelser av egne bedrifter og de produkter de tilbyr. Nettsidene gir en oversikt over alle ungdomsbedrifter som har registrert seg. Her kan elevene utforske internasjonale forretningsmuligheter og finne aktuelle samarbeidspartnere.

Metode: Samarbeid med internasjonale aktører står sentralt i programmet. EwB bygger på prinsippet om erfaringsbasert læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egen erfaring. Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor, internasjonal samarbeidspartner og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Elevene får trening i å jobbe på tvers av kulturer med bedriftsutvikling og nettverksbygging.

Tidsbruk: 16–18 uker

Enterprise without Borders stimulerer til:

  • bedre forståelse av økonomiske prinsipper for internasjonal handel
  • større evne til nettverksbygging
  • bedre evne til å kommunisere med andre kulturer
  • økt forståelse av andre kulturer og tverrkulturell kompetanse
  • bedre innsikt i hvordan skolesystem og næringsliv fungerer i andre land

Les mer på EwB-nettsiden

Les mer i UB-løypa, under internasjonalisering

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Enterprise without borders er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle skoler og ungdomsbedrifter som ønsker å delta i Enterprise without Borders (EwB) må registrere seg med en profil på EwB-nettsiden.

  1. Først oppretter (registrerer) skolen en skoleprofil ("EwB Site"). Dette gjøres av en lærer/koordinator på skolen. Legg gjerne ut en beskrivelse av fagretninger skolen tilbyr, skolens satsingsområder, skolens lokalisering og illustrasjonsbilder.
  2. Deretter oppretter (registrerer) lærere ved skolen egne profiler ("Teacher"). Lærerne vil på sin innloggingsside ha oversikt over egne ungdomsbedrifter.
  3. Til slutt kan ungdomsbedriftene opprette (registrere) bedriftsprofiler ("EwB Company").

For at profilene skal bli aktivisert, må EwB-koordinatoren (=en definert UE-ansatt) i ditt fylke godkjenne registreringen. Dette kan ta noen dager. Når registreringen er godkjent, får dere en e-post om dette og deretter kan dere logge dere inn.

Når man har registret seg med en profil og er logget inn, kan man ta kontakt med andre som har registrert seg. Man kan opprette skole-skole samarbeid og UB-UB samarbeid ("joint-venture").

For mer informasjon om registreringsprosessen, se instruksjonsvideoen (på engelsk) som er tilgjengelig  HER

I høyremenyen ligger en manual som beskriver steg-for-steg hvordan man oppretter en skoleprofil og en lærerprofil.

EwB-nettsiden fungerer som møteplass eller markedsplass for ungdomsbedriftene som deltar i Enterprise without Borders. Ungdomsbedrifter og lærere som ønsker å delta, må registrere seg med en profil.

Alle lærere og ungdomsbedrifter som er registrert, har tilgang til materiell på EwB-nettsiden når de er innlogget. Her ligger dokumenter som blant annet beskriver eksempler på ulike former for samarbeid og ulike arbeidsoppgaver/aktiviteter.

Før ungdomsbedriftene går i gang med import/ eksport av en vare eller tjeneste eller inngår et samarbeid om produktutvikling i en eller annen form, anbefaler vi at både du og elevene dine leser gjennom heftet ”Handel over grensene”. Heftet gir tips og råd om internasjonal handel. Heftet er tilgjengelig i høyremenyen.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06.