1. Beste Markedsføring

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

 

  • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene 
  • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen
  • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften

 

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.

Bedriften skal sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

  • Navn på ungdomsbedriften og navn på konkurransen dere deltar i.

 

  • Punktene (kriteriene) over.

 

  • Hvem som er målgruppen(e) for bedriften/produktet.

 

  • Dokumentasjon (bilder, oppslag, linker) på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. En eventuell reklamefilm må være tilgjengelig på nett (YouTube, Vimeo eller lignende) og URL-link må ligge i beskrivelsen.

 

  • Arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).

 

  • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av markedsføringsaktivitetene må dere gjøre rede for hvem (bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

 

  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å ringe/sende epost for å få svar på eventuelle spørsmål.

 

Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at UBen skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.