13. Størst verdiskapningspotensial

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høy fokus på forretningsmodellen - og planen. I tillegg til forretningsplanen vil juryen besøke aktuelle kandidater på stand og gjennomføre et intervju. Bedriftene vil bli vurdert etter følgene kriterier:

 

  • Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten sannsynliggjort?
  • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – også utover ett skoleår?
  • Er produktet/tjenesten og bedriften skalerbar, dvs. stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum?
  • Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?
  • Er risikoaspektene identifisert og håndterbare, og forsvarer potensialet for avkastning på egenkapitalen risikonivået?
  • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

 

Bedriften skal sende inn forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format. Juryen gjennomfører intervju på stand.