14. Beste HR-bedrift

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom motiverte medarbeidere, innsats og resultat.

 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

  • Bedriftens vurdering av talent og egenskaper ved fordeling av ansvar og oppgaver.
  • Hvordan fungerte teamet sammen og eventuelt hvilke tiltak ble iverksatt for å bedre samarbeidet.
  • Erfaringer fra samarbeidet - hva har fungert bra og mindre bra.
  • Bedriftens egen vurdering av hvordan motivasjon og innsats påvirket resultatet.
  • IA strategi; mål og tiltak.

 

Bedriften skal sende inn delårsrapporten (maks 12 A4 sider) i PDF-format. Juryen gjennomfører intervju på stand.