15. Regnskapspris

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

  • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
  • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
  • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
  • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?

 

Bedriften skal sende inn delårsrapporten (maks 12 A4 sider) i PDF-format m/oppdatert regnskapsrapport. Fullstendig regnskap med bilag skal tas med på fylkesmessen. Delårsrapport, regnskap m/bilag og intervju på stand danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. Se regler vedrørende delårsrapporten i konkurransen "Beste ungdomsbedrift".