16. Beste ungdomsbedrift i Nord-Trøndelag

Ungdomsbedriften kan maks ha fem personer på scene/stand samtidig.

 

Minst to av konkurransedeltagerne må være under 20 år (dvs. må ikke fylle 20 år før 1. august 2015 – dette er et krav på EM).

Konkurransen er tredelt:
A. Delårsrapport
B. Utstilling (inkl. intervju)
C. Presentasjon av ungdomsbedriften framfor jury og panelintervju
A) Delårsrapporten

Skal være i A4-format, maksimalt 12 sider (inkl. vedlegg, forside og bakside), og skal skrives som et helhetlig dokument.

 

Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet.
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift.
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Navn på ansvarlig lærer.

 

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn.
 • Forretningsidé, formål/visjon.
 • Produkt.
 • Økonomiske nøkkeltal.
 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter.
 • Innholdsfortegnelse.

 

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om:

 • Innovasjonsgrad/nyskapende konsept.
 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften.
 • Den helhetlige markedsføringen av UBen.
 • Økonomi m/en oppdatert regnskapsrapport.
 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk
 • Læringseffekt
 • Risikoaspektene – er de identifisert og håndterbare
 • Potensial på lang sikt (framtidspotensial)
 • Energibruk/energipåvirkning og miljøpåvirkning

 

Bedriften må medbringe delårsrapporten på messen i ett eksemplar.

 

B) Utstilling

Juryene for henholdsvis konkurranse 11. Beste utstilling og 12. Beste selger vil vurdere utstillingen basert på kriteriene i disse konkurransene.

C) Presentasjon og panelintervju
Presentasjonen er på inntil 3 minutter og skal dekke alle aspekter ved ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet med tanke på å overbevise en potensiell investor. Det skal ikke være mer enn fem deltagere på scenen. Presentasjonen skjer foran jury. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner. Ungdomsbedriftene må sende inn powerpoint presentasjoner/annet presentasjonsmateriale senest 26.februar 2015.

 

Presentasjonen blir bedømt etter:

 • Struktur
 • Innhold og relevans.
 • Utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

 

Intervjuet vil bli gjennomført uten at lærer eller mentor fra næringslivet tilstede. Det varer i ca 3 minutter. Juryen tar utgangspunkt i delårsrapporten og vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Læringseffekt
 • Samarbeidet i gruppen
 • Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer
 • Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom
 • Samarbeid med mentor og nettverksbygging