2 Beste kundeopplevelse på nett

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens profilering på nett og vil vurdere:

 • Kommunikasjon: løsningen profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper på en god måte.
 • Innhold: løsningen inneholder oppdatert og relevant informasjon.

 

 • Brukervennlighet: løsningen er ryddig og oversiktlig, og enkel å navigere i.

 

 • Brukeropplevelse: løsningen skaper interesse og et ønske om flere besøk.

 

 • Nyskapende: bedriften tar i bruk innovative løsninger for brukeropplevelse på nett.

 

 • Teknisk: løsningen er stabil, rask og fungerer i de mest brukte nettleserne og enheter.

 

 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Navn på ungdomsbedriften og navn på konkurransen dere deltar i.

 

 • Web-adressen (URL).

 

 • Hvem som er målgruppen(e) for bedriften/produktet.

 

 • Hvordan bedriften markedsfører websiden sin (hvordan finner kundene fram til websiden?).

 

 • Arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).

 

 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle websiden, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

 

 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å ringe/sende epost for få svar på eventuelle spørsmål.