3. Beste forretningsplan

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet:

  • Forretningsidé og mål.
  • Organisering av bedriften.
  • Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall.
  • Marked og markedsplan.
  • Framdriftsplan.
  • Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt.

 

Bedriften må sende inn forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format.  Dere må oppgi kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.