4. Beste reklamefilm

Reklameinnslaget skal utformes for å markedsføre eget produkt eller ungdomsbedriften. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av reklamefilmen, og vil spesielt vurdere:

  • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker.
  • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og bidrar til salg.
  • Det generelle inntrykk av reklamefilmen.
  • Originalitet.

 

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt.

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

  • Navn på ungdomsbedriften og navn på konkurransen dere deltar i. 
  • URL-link til reklamefilmen (YouTube, Vimeo eller lignende). Eventuelt kan bedriften sende inn to eksemplarer av reklamefilmen på DVD eller minnepinne (NB: dette må postlegges i god tid før innleveringsfristen utløper).  
  • Hvordan bedriften bruker reklamefilmen i sitt profileringsarbeid.  
  • Arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva).  
  • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.  
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å ringe/sende epost for å få svar på eventuelle spørsmål.