5. Beste logo

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logo og vil spesielt vurdere i hvilken grad:

  • Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
  • Logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge
  • Logoen egner seg til forstørring og forminskning
  • Generelt inntrykk av logo

Bedriften skal sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format. Denne skal inneholde:

  • Navn på ungdomsbedriften og navn på konkurransen dere deltar i.
  • Logoen i de ulike variantene. Forklarvalg av symboler og skrifttype i logoen. 
  • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
  • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle logoen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
  • Vis hvordan dere har brukt logoen i bedriftens markedsførings- og profileringsarbeid (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).  
  • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.