8. Gastronomipris

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

  • Hvorvidt det er det behov for produktet i markedet
  • Hvorvidt produktet er nyskapende.
  • I hvilken grad det er benyttet lokale råvarer.
  • Vurdering av produktkvalitet, råvarekombinasjon og grad av økologisk tilvirkning.
  • Vurdering av smak, utseende og lukt.
  • Vurdering av design på pakning/emballasje.

 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format av bedriftens gastronomiske produkt. Navn på ungdomsbedriften og navn på konkurranse dere deltar i, må fremkomme i beskrivelsen. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde. Juryen gjennomfører intervju på stand.