9. Beste yrkesfaglige bedrift

Det er kun ungdomsbedrifter fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kan delta i denne konkurransen.

 

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

 

  • Kvaliteten på varen/tjenesten
  • Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for eget fag? 

 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format av varen/tjenesten. Legg gjerne med bilder eller skisser. I beskrivelsen oppgir dere hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram dere går på/ hvilken yrkesfaglig bakgrunn dere har, navn på ungdomsbedrift og navn på konkurransen dere deltar i. Juryen gjennomfører intervju på stand.