INFORMASJON OM KONURRANSENE

Konkurranser - Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter Trøndelag 2015

Nominasjonskonkurranser:

 1. Beste markedsføring
 2. Beste kundeopplevelse på nett
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste reklamefilm
 5. Beste logo
 6. EwB-prisen

 

Konkurranser med deltakelse/utstilling på Fylkesmessen:

 1. Innovasjonsprisen    
 2. Gastronomiprisen
 3. Beste yrkesfaglige bedrift       
 4. Beste sosiale entreprenør      
 5. Beste utstilling           
 6. Beste selger
 7. Størst verdiskapingspotensial               
 8. Beste HR-bedrift        
 9. Regnskapspris
 10. Beste ungdomsbedrift N-T
 11. Beste ungdomsbedrift S-T      

 

Det blir tatt forbehold om minst 5 påmeldte i konkurransene for at konkurransen gjennomføres og juryeres.

 

Under følger kriteriene for hver konkurranse, les NØYE og meld dere på i ønskede konkurranser. Legg merke til at mange av konkurransene krever at det sendes inn bidrag i forkant. Det er ikke krav om fysisk deltagelse/stand hvis man kun er påmeldt i konkurranse 1-6.

 

Relevant informasjon og tips. Vi legger ut relevant informasjon på UE Trøndelag sin nettside ( www.ue under Trøndelag, Fylkesmessen 2015). I UB-løypa www.ungdomsbedrift.no finner dere tips, forslag på maler m.m

 

Tildelt stand: Vegger av kryssfiner, 1,96 meter bred (bakvegg),1,00 meter dyp (sidevegg) og ca 1,90 meter høy (alle vegger). Utnytt standarealet, og forlat veggene like rene etter bruk (alt må fjernes). For oppheng benyttes nåler, skolekitt, tau e.l., det kan legges stenger på tvers over og legges «gulv» eller teppe inntil ca 50 cm utenfor ytre mål.

 

Påmelding og påmeldingsfrist

Dere kan melde dere på Fylkesmessen gjennom vår påmeldingsportal (tilgjengelig fra 16. desember 2014):

https://ue2.wufoo.com/forms/mr0e4dz03qf3lh/

 

I en del av konkurransene skal det sendes inn ulike dokumenter, disse må lastes opp i samme portal. Det er viktig at alle innsendinger er godt merket, med navn på Ungdomsbedrift og kontaktinformasjon. Se på kriteriene under for hver enkelt konkurranse hva som skal sendes inn og hvordan innsending skal gjøres.