Årsmøte i UE Alumni Møre og Romsdal

Møre og Romsdal · 16.april 2015

Årsmøte i UE Alumni Møre og Romsdal 16. april 2015. Kl. 11.30

 Det innkalles med dette til årsmøte for Ungt Entreprenørskap Alumni Møre og Romsdal (UEA MR)

Se vedlegg.

 Bakgrunn:

Alumni i Møre og Romsdal har ikke hatt virksomhet siden 2009.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal foreslår derfor at fylkesforeningen av UE Alumni (UEA) MR oppløses fra årsmøtets dato.

a)       Medlemmene overføres til UE Alumni Norge

b)       UEA MR sine midler overføres til UE Alumni Norge

c)       UEA MR slettes i Brønnøysundregisteret

Innkalling

Vedtekter