Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2015

Møre og Romsdal · 23.april 2015

Innkalling til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Frist for påmelding: 1. april 2015

Frist for innsending av saker : 20. mars 2015

Her kan du skrive ut dagsorden for årsmøte 2015

Sakspapir til årsmøte i UE Møre og Romsdal 23.04.2015.
Vedtekter
Signert referat årsmøtet 24.04.2014
Revisors beretning 2014
Regnskap UE MR