Elevbedriftskurs i Molde

Møre og Romsdal · 22.mai 2013

Kurset passer for de som skal undervise i valgfag, arbeidslivsfag og lærere som benytter elevbedrift som pedagogiskmetode for å nå måla i læreplanen i andre fag. Dere vil også få en innføring i undervisningsprogrammet "Gjør noe med det!", det handler om sosialt entreprenørskap.

Spjelkavik ungdomsskole er en av skolene som dette skoleåret har benytter Elevbedrift og undervisningsprogrammet "Gjør noe med det!". Kristin Halvorsen var i Ålesund i februar, da besøkte hun Elevbedrifta, og NRK lagde dette innslaget.

Mål: Gi lærere et verktøy for å arbeide med elevbedrift og entreprenørskap som metode for læring. Synliggjøre hvordan metoden kan brukes for å innfri krava i læreplana.

Her kan du laste ned invitasjonen