Fylkesmesse for Studentbedrifter

Møre og Romsdal · 13.april 2016

Det blir Fylkesmesse for Studentbedrifter på NTNU i Ålesund 13. april 2016.

09.00            Testing av PP, vrimleområdet (studentene)

10.00             Åpning av Fylkesmessen for studentbedrifter 2016

                       Fogdegården

                            Marianne Synnes, viserektor 

                     "Prototyping, rask utprøving av nye ideer"

                            Sjur Vindal fra Protomore –

                            Norges første prototypelab for industrielle bedrifter

                     "Two minutes to convince"

                           Studentbedriftene presenterer sine forretningsideer

                           for jury og publikum.          

                            Ansatt Norge SB

                             Draumaheim SB

                             HavTekk SB

                             MMB-System SB

                             ProTector SB

                             SEKI MARINE SB

                             Østersgutta SB

11.00               Lunsj

11.30-13.00    Markedsplass, A 433/434/435/334

                         Intervju:                Beste studentbedrift

                         Intervju:                Største internasjonale potensial

                         Intervju:                Beste samarbeid med næringslivet

                         Speed-dating med Sparebanken Møre og

                         Innovasjon Norge

13.00-13.30     Møteplass, vrimleområdet

                         Studentbedriftene er i vrimleområdet, ved hvert sitt

                         bord og prater med publikum og jury.

13.00-13.30     Juryene arbeider og besøker møteplassen

14.00                Premieutdeling, vrimleområdet

Studentbedriftene deltar i tre ulike konkurranser under Fylkesmessa:

1          Beste studentbedrift                                               

2          Størst internasjonalt potensiale    

3          Beste samarbeid med næringslivet           

 

I vedlegget finner dere nyttig informasjon og konkurransekriteriene.

Fylkesmesse for SB

Åpning er i Fogdegården, intervju er på A 4337434/435/334 og premieutdeling er i vrimleområdet.

”Two minutes to convince”.

Dere skal presentere bedrifta fra scena i Fogdegården.

Alle juryene er tilstede.

Dere må levere inn og teste PP før åpningen, se tidspunkt i programmet. Dere må også ha en ekstra PP i tilfelle noe skjer med den innleverte.

Markedsplass

Det foregår på A 4337434/435/334. Dømming av de tre konkurransene blir der. Dere får 7 minutter til intervju. Dere kan ta med brosjyre, prototype osv. avhengig av hva dere har. Det kan være lurt å ha med økonomipermen og forretningsplanen.

På markedsplassen blir det også arrangert møte mellom dere og aktuelle samarbeidspartnere; Sparebanken Møre og Innovasjon Norge. Dere får 7 minutter sammen med hver av dem. Det skal være en dialog, der dere kan stille spørsmål og de kan gi dere tips videre. Den delen er ikke konkurranse.

Dere vil den 13. april få god informasjon om hvordan dere skal bevege dere mellom juryene.

Møteplass

Det blir i Vrimeområdet i første etasje. Der kan jury og publikum møte dere. Dere får et bord til disposisjon. Dere kan legge ut brosjyrer, sette opp roll-up, prototype osv avhengig av hva dere har tilgjengelig.

 

Lykke til med de siste forberedelsene, vi gleder oss til Fylkesmessa!

Dette er rekkefølgen på Two minutes to convince:

Ansatt Norge SB

Draumheim SB

HavTekkSB

MMB-System SB

ProTector SB

SEKI MARINE SB

Østersgutta SB

NB! Husk å lagre filen med navnet på SB og i PDF format.

Her er linken som gir deg tilgang til innleveringsmappen FM SB 2016

Her oversikt over juryen:

Beste studentbedrift

Kristin Alvestad Rolls-Royce
Kjersti Vister InnoTown  AS
Ragnar Johansen Ålesund kunstfagskole
Ann Elin Rovde Møreforskning
Jan Eskil Hollen Stokke AS

 

Største internasjonale potensial

Inger Synnøve Remme Haram Næring og Innovasjonsforum
Eldar Eilertsen NCE maritime
May-Britt Roald Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Beste samarbeid med næringslivet 

Elin Ous NHO Møre og Romsdal
Håkon Raabe Sintef
Bente Lund Jacobsen Mørenot
Bente   Anni Ranum Proffice