IA-kurs for UB elever på Sunnmøre

Møre og Romsdal · 28.oktober 2014

IA kurs Dimnestøl

Ungt Entreprenørskap og NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, i samarbeid med Arbeidstilsynet inviterer til kurs.

MÅL FOR DAGEN:

  • Kunnskap om avtalen om inkluderende arbeidsliv og HMS arbeid i bedriften
  • Tegne avtale om inkluderende arbeidsliv for bedriften
  • Lage sykefraværsrutiner
  • Lage mål og handlingsplan for inkluderende arbeidsliv

 

Deltakerne får kursbevis

Det serveres en enkel lunsj

 IA-avtalens hovedmål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.