Kurs i Elevbedrift - Ålesund

Møre og Romsdal · 22.september 2014

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal inviterer til kurs for lærere i grunnskolen.

Kurset passer for de som skal undervise i valgfag, arbeidslivsfag og lærere som vil benytte elevbedrift som pedagogiskmetode for å nå måla i læreplanen i andre fag.

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften.

Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Kurset gir lærere et verktøy for å arbeide med elevbedrift og entreprenørskap som metode for læring. Synliggjøre hvordan metoden kan brukes for å innfri krava i læreplana.

Kursholder er Sissel Tegelsrud Kolstad.

Påmelding til koordinator for Ungt Entreprenørskap på Sunnmøre, Henrik Vedde, henrik.vedde@ue.no, 928 81 290                                                      

Påmeldingsfrist er 12. september, påmeldinga er bindende.

Mer informasjon om kurset er i vedlagt innbydelse.

 

Vel møtt!