Kurs i Ungdomsbedrift for vg-lærarar

Møre og Romsdal · 10.september 2013

Målgruppe:
Alle i den vidaregåande skulen som ynskjer å arbeide med metoden ungdomsbedrift og entreprenørskap.

Ungdomsbedrift gir gode muligheiter for tverrfagleg læring, og er godt forankra i kompetansemål i ei rekkje studiespesialiserande- og yrkesfaglege utdanningsprogram. Ein skaffar seg kunnskap om lokalsamfunnet og viktig erfaring innan entreprenørskap. Metoden passer for alle elevar.

Fylkesplanen for Møre og Romsdal:
«Det skal leggjast vekt på entreprenørskapshaldningar og læringsmetodar i entreprenørskap i heile grunnopplæringa og i høgare utdanning i fylket.»

Rom nr. 503 på Fylkeshuset.
 09.45 – 10.00 Registrering. Kaffe/ te og litt å bite i.
10.00 – 10.30 Entreprenørskap, kva og kvifor?
10.30 - 10.40 Pause
10.40 – 12.00 Ungdomsbedrift som metode for vgs. Oppstart.
12.00 – 12.30 Lunsj.
12.30 – 13.15 Ungdomsbedrift som metode. Drift.
13.15 – 13.30 Kaffe/ te.
13.30 – 14.00 Ungdomsbedrift som metode. Drift og avvikling.
14.00 – 14.10 Beinstrekk.
14.10 – 15.00 Vi lager ei minibedrift. Info og oppsummering.

Kurshaldarar: Kirsten Aure og Helen Longva Fet.