Kurs i bruk av Elevbedrift i valgfagene, Ålesund

Møre og Romsdal · 10.september 2013

Kurset passer for de som skal undervise i valgfag, arbeidslivsfag og lærere som benytter elevbedrift som pedagogiskmetode for å nå måla i læreplanen i andre fag. Dere vil også få en innføring i undervisningsprogrammet ”Gjør noe med det!”, som handler om sosialt entreprenørskap.

Mål:                                                                                                                                                                                                                       Gi lærere et verktøy for å arbeide med elevbedrift og entreprenørskap som metode for læring. Synliggjøre hvordan metoden kan brukes for å innfri krava i læreplana.

Påmelding:                                                                                                                                                                                                             Se vedlagt innbydelse.

Mer informasjon, se vedlagt innbydelse.