Kurs i bruk av Elevbedrift i valgfagene, Kristiansund

Møre og Romsdal · 03.september 2013

Kurset passer for de som skal undervise i valgfag, arbeidslivsfag og lærere som benytter elevbedrift som pedagogiskmetode for å nå måla i læreplanen i andre fag. Dere vil også få en innføring i undervisningsprogrammet ”Gjør noe med det!”, som handler om sosialt entreprenørskap.

Mål:
Gi lærere et verktøy for å arbeide med elevbedrift og entreprenørskap som metode for læring. Synliggjøre hvordan metoden kan brukes for å innfri krava i læreplana.