Kurs i bruk av Elevbedrift i valgfagene, Molde

Møre og Romsdal · 12.september 2013

Sosialt entreprenørskap på tiende trinn i Ørsta 2013

fotograf Hjørdis Almelid Vikenes

Kurset passer for de som skal undervise i valgfag, arbeidslivsfag og lærere som benytter elevbedrift som pedagogiskmetode for å nå måla i læreplanen i andre fag. Dere vil også få en innføring i undervisningsprogrammet ”Gjør noe med det!”, som handler om sosialt entreprenørskap.

Mål:                                                                                                                                                                                                                      
Gi lærere et verktøy for å arbeide med elevbedrift og entreprenørskap som metode for læring. Synliggjøre hvordan metoden kan brukes for å innfri krava i læreplana.

Påmelding:                                                                                                                                                                                                            
Se vedlagt innbydelse.

Mer informasjon, se vedlagt innbydelse.

Kristin Halvosen møtte elevene i TELCK EB

Bilde av NRK Møre og Romsdal

12. februar fikk elevene ved Spjelkavik ungdomsskole besøk av kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Hun møtte elever som har valgfaget produksjon av varer og tjenester.
- Jeg ønsker at ungdomsskolen skal være praktisk, variert og at elevene skal oppleve mestring i skolehverdagen sin.
Innføring av valgfag er riktig og viktig for elevene.  Kristin Halvorsen 12.02.2013 Ålesund -