Regnskapkurs for elevar i ungdomsbedrift. Ålesund

Møre og Romsdal · 26.november 2013

Velkommen på kurs
Du vil få gjennomgang om hvordan et regnskap er bygd opp.
Aktuelle tema for UB'er:   bokførings-, skatte- og avgiftsregler
                                         bilagshåndtering, oversiktlighet, kasse og kontantregistrering
                                         slutt regnskap
                                         praktisk regnskapsføring