Regnskapkurs for elevar i ungdomsbedrift. Kristiansund

Møre og Romsdal · 14.november 2013

 

Velkommen på kurs
Du vil få gjennomgang om hvordan et regnskap er bygd opp.
Aktuelle tema for UB'er:   bokførings-, skatte- og avgiftsregler
                                          bilagshåndtering, oversiktlighet, kasse og kontantregistrering
                                          slutt regnskap
                                          praktisk regnskapsføring