Regnskapkurs for elevar i ungdomsbedrift. Molde

Møre og Romsdal · 27.november 2013

Velkommen på kurs
Du vil få gjennomgang om hvordan et regnskap er bygd opp.
Aktuelle tema for UB'er: bokførings-, skatte- og avgiftsregler.
                                        bilagshåndtering, oversiktlighet, kasse og kontantregistrering
                                        slutt regnskap
                                        praktisk regnskapsføring