Regnskapskurs i Ålesund for UB elever

Møre og Romsdal · 03.november 2015

Invitasjon til gratis kurs i regnskap for ungdomsbedrifter

Målgruppe:
Elever og lærere som driver ungdomsbedrift, fortrinnsvis regnskapsansvarlig og daglig leder. Kurset er åpent for inntil to elever pr. UB.

 Påmelding til: helen.longva.fet@mrfylke.no

Nytt av året:
Skatteetaten har endret kurset
1. Kursdagen er redusert med 2 timer, fra seks til fire timer
2. Alt kursmaterialet ligger digitalt under spleiselaget www.spleiselaget.no/regnskap
3. Følg linken «regnskapskurset» (rød skrift) og du kommer til siden «Når du skal på regnskapskurs».
4. Bruk linken «Forarbeid» - til høyre. Det er en PowerPoint-presentasjon med informasjon og oppgaver. Elevene skal gjennomføre oppgavene sammen med UB-læreren før kursdagen. 
    Det tar 30-40 min, og kan med fordel gjøres med hele klassen.
5. Det er viktig at oppgavene lagres (utfylt Power Point) og tas med til kurset.
6. Ta med PC på kursdagen.

Kurset vil ta for seg
1) Grunnleggende forståelse og kunnskap om
- hvorfor vi trenger et regnskap
- hvordan et regnskap er bygd opp
- aktuelle bokførings-, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

2) Hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap
- Bilagshåndtering
- Oversiktlighet
- Kasse- og kontantregistrering (inklusive avstemminger)
- Sluttregnskap (balanse- og resultatoppstilling)
- Kravene som vurderes i konkurransen Beste regnskap på fylkesmesse og i NM!

3) Praktisk
Vi øver litt på regnskapsføringen med praktiske oppgaver.

Invitasjon til Spleiselagets regnskapskurs 2015.pdf 281,99 kB