Regnskapskurs i Kristiansund

Møre og Romsdal · 20.november 2014

Velkommen på gratis regnskapskurs for ungdomsbedrifter
Målgruppe: Elever og lærere som driver ungdomsbedrift, fortrinnsvis regnskapsansvarlig og daglig leder.
Kurset er åpent for inntil to elever pr. UB.
Det blir servert enkel lunsj.

Kurset vil ta for seg

1) grunnleggende forståelse og kunnskap om

- hvorfor vi trenger et regnskap

- hvordan et regnskap er bygd opp

- aktuelle bokførings-, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

2) hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap

- Bilagshåndtering

-Oversiktlighet

-Kasse- og kontantregistrering (inklusive avstemminger)

-Sluttregnskap (balanse- og resultatoppstilling)

- Kravene som vurderes i konkurransen Beste Regnskap på fylkesmesse og i NM!

3) praktisk regnskapsføring

- Vi øver litt på regnskapsføringen med praktiske oppgaver

 Se invitasjon for mer informasjon