Atlanten vgs elever til nasjonal finale i grønt entreprenørskap

Møre og Romsdal · 19 des 2017

Atlanten vgs elever til nasjonal finale i grønt entreprenørskap

2800 elever har i løpet av høsten konkurrert i grønt entreprenørskap.

En gruppe på fem elever fra Atlanten videregående skole står igjen som én av tre finalister.

Gjennom «Energi for framtiden» som arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Enova, har ungdommer i elleve fylker kommet opp med innovative løsninger som kan ta Norge i retning lavutslippssamfunnet. En nasjonal jury fikk den krevende oppgaven det var å plukke ut tre finalister blant de 11 fylkesvinnerne. Sammen med elever fra Vågsbygd vgs. i Kristiansand og Kongsberg vgs. var Atlanten-elevene så heldige å komme gjennom det trange nåløyet. Nå må de starte forberedelsene mot den nasjonale finalen i januar.

Ønsker virkelighetsnær og relevant læring 

– Det er dagens unge som skal finne framtidsrettede løsninger på en bærekraftig utvikling. Da må vi involvere dem så tidlig som mulig. Gjennom arbeidet med energiløsninger lærer elevene om dette fagområdet på en praktisk måte. Da blir læringen virkelighetsnær og relevant, sier Sissel Tegelsrud Kolstad, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. 

– Vi har startet overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi må ta i bruk ny teknologi og organisere livene våre og samfunnet på en måte som gir atskillig lavere karbonfotavtrykk. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap vil vi inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de ser betydningen av grønn innovasjon. På den måten tror vi at vi kan påvirke både studievalg, yrkesvalg og andre valg de tar senere i livet. Da øker vi sjansen for at de beste hodene er med på å ta de beslutningene og utvikle den teknologien lavutslippssamfunnet krever, sier Strategi- og kommunikasjonsdirektør Stein Inge Liasjø i Enova.