Bli medlem i Ungt Entreprenørskap Alumni

Møre og Romsdal · 20 feb 2018

Bli medlem i Ungt Entreprenørskap Alumni

Hvem er vi?

UE Alumni skal være en arena hvor medlemmer har mulighet til å knytte kontakter og utvide sitt nettverk, og en arena som inspirerer til innovasjon og gründervirksomhet. Vi ønsker å tilby faglig og sosialt påfyll gjennom kurs, nettverkssamlinger, konferanser og lignende både nasjonalt og internasjonalt.

UE Alumni er en selvstendig ideell organisasjon hovedsakelig for nåværende og tidligere elever og studenter som har deltatt i Ungt Entreprenørskaps kjerneprogrammer o.l.

UE globalt: Knytt nye vennskap! Delta på events!

Ungt Entreprenørskap Alumni Norge er medlem av JA Alumni Europe, som ett av 29 land. Formålet med den europeiske organisasjoen er blant annet å bedre det internasjonale samarbeidet, knytte nettverk og å skape noe sammen.

Hver måned arrangeres det spennende events rundt om i Europa som du som alumni-medlem kan delta på. Dette er alt fra den årlige konferansen med omlag 300 deltagere fra JA WordWide, altså hele verden, til mellomstore arrangementer som Morawien og julehelg i Praha til de mindre arrangementene som Spring Camp i Danmark. Se våre nettsider for mer informasjon.

 

Medlemskap er gratis og medfører ingen forpliktelser. Meld deg inn på www.uealumni.no eller ta kontakt på  alumni@ue.no for mer informasjon.

Med entreprenørskaps-hilsen,

UE Alumni

Bjørnar Øvrelid, Fylkesleder Møre og Romsdal

Kontakt: E-post: bjornar.ovrelid@uealumni.no        Tlf.: 95781264