Brenner du for entreprenørskap? To stillinger ledig!

Møre og Romsdal · 27 juni 2019

Brenner du for entreprenørskap? To stillinger ledig!

Vi er på jakt etter glødende engasjerte medarbeidere som ønsker å styrke barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Er det deg?

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal arbeider for å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier, gjennom fremtid, samspill og skaperglede.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdals oppgave er å bidra til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge, i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

Det er dagens elever som skal skape framtidas verdier og arbeidsplasser.

Vi søker: 

Rådgivere

50 % stilling med ansvar for gjennomføring av entreprenørskapsaktivitet i grunnskole og videregående opplæring på Nordmøre.

50 % stilling med ansvar for gjennomføring av entreprenørskapsaktivitet i grunnskole i Romsdal.

Dere forstår utdanningssystemet, har tro på «å lære ved å gjøre» og er en ypperlig formidler, både til barn, ungdom og voksne.

Oppgaver

 • Inspirere skoleledere og lærere til å bruke Ungt Entreprenørskap sine program som en del av undervisningen.
 • Bygge nettverk i lokalt arbeids- og næringsliv – som blir bidragsytere til UE Møre og Romsdal.
 • Organisere kurs og samlinger for lærere.
 • Nær kontakt med elever, lærere og skoleledere.
 • Bygge nettverk i kommunene og lokalt næringsliv, og være en brobygger mellom dem.

Vi tilbyr

 • To 50 % prosjektstillinger tom 31. juli 2020.
 • Å være en del av en inspirerende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Variert, utfordrende og utviklende arbeidshverdag.
 • Konkurransedyktige betingelser.

For å lykkes i rollen tror vi du har

 • Evne og vilje til å bygge gode nettverk og relasjoner til eksterne samarbeidspartnere, skoleeiere og lærere.
 • Interesse for innovasjon og entreprenørskap.
 • Er en initiativrik og selvstendig person med gode samarbeidsevner.
 • Sterk gjennomføringsevne og resultat- og målorientert.
 • Motivasjon til å være bidragsyter i et engasjert fagmiljø.
 • Praktisk erfaring og/eller utdanning innen pedagogikk.
 • Evne til å inspirere og kommunisere både med unge og voksne.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • God struktur, gode logistikkevner og kvalitetsbevisst.

Du må disponere bli. En del kjøring må påregnes, samt noen reisedøgn.
Stillingen rapporterer til daglig leder.

Tiltredelse snarest mulig. Kontorsted Molde og Kristiansund.

Jobbe med oss?

Send din søknad og CV til  sissel.tegelsrud.kolstad@ue.no  

Kontaktperson: Daglig leder Sissel Tegelsrud Kolstad, mobil 950 65 524
Frist 12. august.