Elever fra Herøy vgs representerer Møre og Romsdal på nasjonal finale

Møre og Romsdal · 5 jan 2018

Elever fra Herøy vgs representerer Møre og Romsdal på nasjonal finale

Fem elever fra Herøy vgs reiser nå til Stavanger for å konkurrere i den nasjonale finalen i Ringer av vann – sjømat for framtiden.  

Ideen om å lage et miljøvennlig oppdrettsanlegg som kombinerer oppdrett av sjøpølse, tang og tare i en eigen inngjerdet næringskjede, skapte begeistring hos juryen som vurderte løsningene til elevene fra Herøy vgs i høst.Tang og tare lever på fotosyntesen og trekker til seg plankton og andre mikroorganismer. Sjøpølsa lever av mikroorganismer, men også av å rense havbunnen for urenheter som døde organismer som t.d. fiskeslo.

"Ta utgangspunkt i ressurser fra havet eller innsjøer og utvikle en tjeneste eller et produkt som vil bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i tilknytning til sjømatnæringen». Dette er oppdraget elever over hele landet har jobbet med denne høsten på marine innovasjonscamper. Gruppene med de beste løsningene deltar i den nasjonale finalen 10. – 12. januar i tilknytning til Det Norske Måltid i Stavanger. 

Vekstnæring med behov for kompetanse
I 2017 vil Norge eksportere sjømat for mer enn 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har unge lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr. 

– Vårt mål med prosjektet er at flere unge får øynene opp for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til sjømatnæringen. Innovasjonscampene bidrar til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein. 

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har vært den største sjømatsatsingen i norsk skole noen gang. 

Får relevant og oppdatert kunnskap
I Ringer av vann bidrar fagpersoner med sin kompetanse både som forelesere, de er veiledere i gruppearbeidet på innovasjonscampene og de er jurymedlemmer som vurderer elevenes arbeider. 

– Sjømatnæringen er i rivende utvikling, og skolebøkene er utdatert. Når elevene deltar på innovasjonscamp får de kunnskap om sjømatnæringen, samtidig som de får praktisk erfaring med innovasjon, nytenkning og samarbeid. Da blir læringen morsommere og mer virkelighetsnær! Modellen vi bruker kan overføres til mange ulike bransjer og fagområder, sier Sissel Tegelsrud Kolstad, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.