Lerøy har gjennomført SikkSakk Europa på Gomalandet skole

Møre og Romsdal · 25 nov 2015

Lerøy har gjennomført SikkSakk Europa på Gomalandet skole

Klassen koser seg med innovative fiskeretter som de har laget selv.

I høst har elever på 7. trinn ved Gomalandet skole hatt undervisningsopplegget Sikk Sakk Europa. Gjennom opplegget har elevene blitt bedre kjent med handelen som foregår på tvers av landegrensene.

Ragnhild Aukan, Torill Flatvad og Siri Hofstad Trapnes ved Lerøy har vært svært positive bidragsytere i denne perioden. De har sørget for at elevene fikk kunnskap om lokalt næringsliv, og spesielt hvordan en stor eksportbedrift arbeider. Det er lærer Are Bunes og Siw-Grete Hansen som har ledet arbeidet på skolen, og lagt til rette for at elevene fikk prøve å være innovative med fisk og komponert nye spennende fiskeretter. De har drevet handel på tvers av landegrensene gjennom et spill, lært om Europa gjennom en kunnskapsquiz, regnet ut eget CO2 forbruk og arbeidet med design.

"Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Å få kunnskap om hvordan ei lokal bedrift, eksempelvis Lerøy, arbeider og fungerer er viktig grunnkunnskap for elevene når de senere skal ta utdanning og gjøre karrierevalg" sier Ingeborg Fagerlie Johannessen som er koordinator for Ungt Entreprenørskap på Nordmøre.