Love is Love, Absolution UB

Møre og Romsdal · 11 feb 2016

Love is Love, Absolution UB

”Å kjøpe eit armband forandrar kanskje ikkje verden, men det vise at du bryr deg”

seier Daglig Leder for Absolution UB, Alex Kolsing.

Vi er 5 elever frå Akademiet VGS Ålesund som jobbar for å gjere verden til eit betre sted der

alle kan være seg sjølve. Ideen om å selge armband utviklet seg ut ifrå et konsept i USA der

de som er homoseksuelle kunne ha på seg eit armband som viste at de har en annen legning en

hetroseksuell. No har Absolution UB utviklet et armband som alle kan ha på seg. Armbandet

signaliserer at du ikkje ser ned på medlemmer av LGBT-samfunnet og at du aksepterer folk

sine legningar.

”Å jobbe med UB er krevande arbeid, men det går fint” fortellar Julie Skuggen Løken,

økonomisjef i Absolution. Vi har mye å gjere fram mot fylkesmessa og alt må dobbeltsjekkast.

Å jobbe med stand er det kjekkaste, meiner alle medlemmene.

Vi samarbeider med LLH, som er landsorganisasjonen for lesbiske, gay, bifile og

transpersoner. Dette har fått opp øynene våre for det å jobbe i ei bedift. At god markedsføring

er viktig har vi alle forstått og det er også viktig med eit godt nettverk av hjelpsame folk.

Armbanda våre er av solid gummi og er i regnbue-farger. Teksten som står skrevet på desse er

våre slagord; ”love is love” og ”love is equal”. Du er like mye verdt, same kven du er og kven

du elskar. ”Du kan kanskje ikke redde menneskeheten ved hjelp av gummi, men du kan

prøve” seier vår daglege leder lattermildt og meiner at humor inn ad i bedrifta er viktig for et

godt samhald.