NTNU i Ålesund utdanner innovatører

Møre og Romsdal · 13 jan 2016

NTNU i Ålesund utdanner innovatører

Fremtidens innovatører- Studenter fra NTNU Ålesund og Høgskulen i Volda som vant priser på Fylkesmessa for studentbedrifter i 2015. Foto: Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Studenter som velger Studentbedrift utvikler kompetanser som Norge trenger og arbeidslivet etterspør.

Onsdag 13. januar starter NRK nysatsingen Gründerne. Programmet sendes på NRK 1 kl 20:25 https://tv.nrk.no/serie/forbrukerinspektoerene/MDHP11000216/13-01-2016

I første episode får vi møte Karina Løbø Fimland. Sammen med medstudenter fra Høgskolen i Telemark utviklet hun en forretningsidé da hun drev Studentbedrift. I serien får vi se hvordan hun jobber for å sette ideen ut i livet. 

NTNU Ålesund skaper innovatører

Gjennom arbeidet med Ungt Entreprenørskaps program Studentbedrift får studenter ved bachelorutdanningene Biomarin innovasjon, og Innovasjonsledelse og Entreprenørskap, på lik linje med Karina, erfaring med å utvikle produkter og tjenester i samarbeid med lokalt næringsliv og andre ressurspersoner. Studentene anvender teori i praksis, de jobber prosessorientert fra idé til produkt eller tjeneste, og de må samarbeide om å løse uforutsette problemer.  I læringsprosessen utvikler studentene endringskompetanse.

Det nye arbeidslivet

”Remix – det nye arbeidslivet” var tema på NHOs årskonferanse i forrige uke. Statsminister Erna Solberg og foredragsholdere fra inn- og utland er enig om utfordringen: Morgendagen vil på ingen måte være som gårsdagen. Endring er den nye normalen, og for å få til endring trenger vi folk som tenker innovativt – vi trenger innovatører.

Dagens studenter skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De som studerer ved NTNU Ålesund i dag skal bidra til å finne løsninger på utfordringene som eldrebølgen bringer med seg. De skal takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder med produkter og løsninger som vi knapt ser konturen av i dag.

Avdeling for internasjonal business og avdeling for biologiske fag utdanner aktive verdiskapere.

- Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sa Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedinnleggsholderne på konferansen. - Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Studentbedrift gir studenter innovative redskaper til å bli aktivt verdiskapende – også i eksisterende bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Innovatører trengs overalt!

Deltakelse i Studentbedrift i studiene Biomarin innovasjon og Innovasjonsledelse og Entreprenørskap gir studentene studiepoeng og kompetanse for framtiden. Fremtidens innovatører utdannes ved NTNU Ålesund! 

NTNU Ålesund samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal og NTNU Ålesund har samarbeidet om Studentbedrifter siden 2006. Studentbedriftene fra Ålesund har gjort det bra i NM og deltatt i EM i mange ganger.

Lotics SB vant i 2015 Norges Beste Studentbedrift og fikk en 3. plass i EM. Deres forretningside var å knytte sammen oppdrett av smolt og produksjon av grønnsaker i et lukket system. Lotics SB er nå blitt et AS.

Studenter fra NTNU Ålesund som har hatt studentbedrift har startet egne bedrifter og er attraktive arbeidstakere.