Plarva Solutions SB er Beste studentbedrift 2018

Møre og Romsdal · 25 april 2018

Plarva Solutions SB er Beste studentbedrift 2018

Det var skarp konkurranse om å bli Beste studentbedrift 2018. 8 studentbedrifter fra NTNU i Ålesund deltok på Fylkesmessa for studentbedrifter. Juryen har foretatt en helhetsvurdering av studentbedriftene. De la vekt på bedriftenes forretningsplan, intervju og «Two minutes to convince».
Plarva Solutions SB og Biorest SB skal representere Møre og Romsdal på NM i Oslo 11.-12. juni 2018.

Beste studentbedrift ble Plarva Solutions SB med denne forretningsideen:

Plarva Solutions SB er et revolusjonerende bioteknologisk selskap som jobber for å løse den enorme problematikken med marin plastforsøpling. Dette gjennomføres ved hjelp av en banebrytende innovasjon hvor mikroorganismer bryter plasten ned til biodrivstoff. Virksomheten arbeider med en omfattende, bærekraftig verdikjede basert på sirkulær økonomi. Nøkkelaktivitetene innebærer behandling av skitten plast, utvinning av biodrivstoff, samt produksjon av proteinmel.

Juryens begrunnelse:
Denne bedriften scoret høyst på nyskapende konsept og innovasjonsgrad, et soleklart behov i markedet ihht verdiskapning og innenfor sirkulær økonomi med markedsmuligheter. Denne bedriften har høy sannsynlighet for vekst og har realistiske ambisjoner både nasjonalt og internasjonalt. Bedriften har vært god på nettverksbygging som er avgjørende i en oppstartsfase. Bedriften har utviklet en realistisk og god forretningsplan og derav potensiale for avkastning. Til slutt fremstår både bedriften som troværdig hvor det er nedlagt stor aktivitet i utvikling og forskning og driverne utviser stor kraft av handlekraft og pågangsmot. Viserektor Annik Magerholm Fet henviste i åpningen av Fylkesmessa 2018 til bærekraftmålene, og denne bedriften viser det pågangsmotet og viljen som må til for å være både innovativ, bærekraftig og viktig samfunnsaktør.

Vinnere av Størst internasjonalt potensiale ble Biorest SB med denne forretningsideen:

For å skape bærekraftig konsum, mener vi at hele råvaren skal utnyttes fra start til slutt. Per dags dato finnes det ingen effektiv og bærekraftig måte å utnytte restråstoffene fra krabbeindustrien, noe som resulterer i store mengder avfall. Løsningen per dags dato er en omstridt dumping langs den norske kyst. Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med! Vi ønsker å gjenskape dette “avfallet” til en ny råvare ved å bryte krabbene ned, og bygge de opp igjen som en rekke nye produkter. Verdiskapning av krabbeskallet vil øke fisket av en underfisket art, forlenge lønnsomheten for dagens krabbesesong, og skape flere lokale arbeidsplasser.

Juryens begrunnelse: 
De har funnet et høyverdiprodukt skapt av et avfallsprodukt, som igjen kan tilsettes i et allerede eksisterende produkt. Et stort marked med god betalingsvilje, nasjonalt som internasjonalt.

Vinnere av Beste samarbeid med næringslivet ble Biorest SB.

Juryens begrunnelse:
Bedriften har en helhetlig strategi i alle ledd av utvikling og produksjon. De har opparbeidet seg et stort og solid nettverk som gir gode muligheter for videre ekspansjon.

Plarva Solutions SB og Biorest SB skal representere Møre og Romsdal på NM

i Oslo 11.-12. juni 2018.