«Sjef i eget liv!» på Romsdal videregåendeskole

Møre og Romsdal · 17 mars 2016

«Sjef i eget liv!» på Romsdal videregåendeskole

Romsdal vgs ble første skole som gjennomførte
Ungt Entreprenørskap sitt nye program «Sjef i eget liv!» i Romsdal. To klasser fra
vg2 på Idrettsfag fikk besøk av Sparebanken Møre. Elevene fikk ulike valgsituasjoner og laget sitt eget budsjett. De
fikk se konsekvensene for hvordan det vil påvirke deres personlig økonomi i
framtida.

Rådgiver Siv Kristin Jacobsen Tafjord fra Sparebanken Møre sier; "Elevene var engasjert når de skulle legge inn digitalt livssituasjonen sin, som yrke inntekt og månedlige utgifter. Noen syns at de hadde dårlig råd, og at alt var så dyrt. Jeg tror alle ble litt overrasket over hvor lenge de faktisk måtte spare for å få nok egenkapital, samt hvor mye det faktisk koster å kjøpe seg bolig. Vi fikk også sett litt på forbruk og sløsing. Vi testet sløsekalkulator og elevene fikk seg nok noen "aha opplevelser" over hvor mye som faktisk ble brukt på unødvendige ting i løpet av ei uke. Både energidrikk, godteri, snus og brus." Jacobsen gjennomførte programmet sammen med kollega Helene Ekroll.

«Sjef i eget liv!», er et program av Ungt Entreprenørskap.
Elevene får:
 - reflektere over sammenhengen mellom de valg de gjør i dag og livet de ønsker seg i framtiden.
 - forstå at valgene de tar, kan få økonomiske konsekvenser.
 - sette opp budsjett og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi.
 - reflektere rundt de reelle mulighetene for en gang å kunne skaffe seg en egen bolig.
 - reflektere over hvorfor sparing er viktig og vite om fordelene med BSU.
Programmet er utviklet i samarbeid med Finans Norge

Tilbakemeldingene fra skolen var gode.
"Innholdet i økonomiprogrammet er relevant og godt", sier Bjørn Are Hjelle.
"Banken og programmet bruker digitale verktøy som gir elevene et godt innblikk
over hvordan den månedlige økonomiske situasjonen blir. Noen elever syntes det
var lenge å måtte vente i 15 år før de hadde oppspart nok egenkapital og hadde
råd til å kjøpe sin første leilighet. BSU sparetiltak ble et interessant tiltak.
I den ene klassen var det bare tre elever som har det per i dag."

Siv Kristin Tafjord Jacobsen