Årsmøte UE Nordland 2013

Nordland · 05.april 2013

Saksliste
1. Godkjenning av innkallingen til Årsmøte 2013
2. Valg av ordstyrer og representant til å skrive under protokollen
3. Årsregnskapet for 2012, med revisors beretning
4. Styrets beretning for 2012 med Aktivitetsrapport
5. Vedtektsendringer
6. Valg av styret
7. Valgkomite