Avslutning av ungdomsbedrift

Nordland · 31.mai 2015

31.mai skal ungdomsbedrifter være avviklet.

Dette er hovedpunktene i avviklingen. Utdypende informasjon finner dere i linken under.

  • Avslutte alt salg
  • Betale alle utestående faktura
  • Avslutte avtaler med leverandører
  • Avslutte bankkonto
  • Avslutte regnskapet og fordel evt overskudd i hht vedtektene
  • Revisor skal godkjenne regnskapet
  • Skriv årsrapport
  • Avhold generalforsamling hvor det besluttes at bedriften legges ned i hht årsrapporten
  • Hvis dere ønsker attest fra UE så må dere laste opp årsrapporten i Perikum
  • Fyll ut sletteskjema fra Brønnøysundreg. som ligger på bedriftens side i Perikum

 Attest sendes til skolene når årsrapporten er lastet opp i Perikum.