Elevbedriftsmesse

Nordland · 05.mai 2014

Elevbedriftene i hele fylket inviteres til å presentere seg og sitt arbeid på en felles messe i Bodø.

Verdifull erfaring i forberedelser, presentasjon og salg fra stand.

Nærmere infromasjon følger senere.