"Energi for fremtiden,Gründercamp i samarbeid med Enova, Bodø

Nordland · 05.november 2013

 

Den 5.november inviterer Ungt Entreprenørskap Nordland til Gründercamp i samarbeid med ENOVA som fokuserer på energieffektivisering og ren energi. I løpet av arrangementet skal elevene løse en oppgave som innebærer å finne energieffektive løsninger på en problemstilling gitt av ENOVA SF sentralt. 

Oppgavene, innenfor tematikken energi og klima, er de samme over hele landet. Målet er å bidra til at unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt og framtidsrettet innenfor temaene energibruk og energisparing.