GründerCamp HALD, Sandnessjøen (Grunnskole)

Nordland · 09.april 2015

GründerCamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på ca 5 elever og presenterer løsningen for en næringslivsjury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.