GründerCamp Hemnes

Nordland · 11.april 2013

I samarbeid med Hemnes sentralskole arrangerer Ungt Entreprenørskap GründerCamp for 260 elever på 8. og 9. trinn fra Hemnes, Rana og Nesna. Oppdragsgivere er

http://www.krakeslottet.no

http://www.shaas.no

http://www.gullblom.com

http://www.stokkanlys.no

Statkraft Genbank Bjerka

http://www.trenor.no

http://www.snn.no

http://www.hemnes.kommune.no

Klokkeslett  Aktivitet
09:30- 10:15 Åpning, presentasjon av oppdragsgivere og oppdrag
10:15- 11:45 Planleggingsarbeid i grupper, hvor elevene tegner skisser
11:45- 12:30 Butikk åpen for de som trenger konkretiseringsmateriell
12:00- 12:30 Arbeidslunsj med underholdning
12:30- 13:30 Arbeid med modell og presentasjon
12:45- 13:00 Juryen møtes og konstitueres (gjennomgang kriterier)
13.00- 13:15 Juryen observerer gruppearbeidet og snakker med elevene
13:30- 14:00 Gruppene presenterer sine løsninger for juryen
14:00- 14:25 Presentasjon, premiering og avslutning

 14:30 Henter bussene alle elevene på Hemnes og kjører de trygt hjem.

En GründerCamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom.

Kjennetegn på en gründercamp

 • Fokus på kreativitet og nytenking 
 • Motivasjon og engasjement 
 • Konsentrert og fokusert 
 • Samarbeid og fellesskap 
 • Fleksibilitet 
 • Elevmedvirkning 
 • Konkurranse som motivasjon

Hva oppnår elevene med gründercamp

 • Erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag.
 • Hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa.
 • Innsikt i et faglig tema.
 • Kunnskap om oppdragsgiver. 
 • Mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid. 
 • Bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål.
Tema for campen

Gründercampen arrangeres som et ledd i å skape et samarbeid mellom de deltakende skolene og lokalt arbeids- og næringsliv. Bedriftene gir elevene oppdrag som de skal løse. Elevene vil få muligheten til å bruke digitale hjelpemidler eller lage modeller av annet konkretiseringsmateriale.

Forarbeid
Skolene er ansvarlige for å dele elevene inn i grupper. Alle lærere skal følge opp på forhånd planlagte grupper. Elevene skal i forkant være kjent med gruppesammensetningen og vite hvilken lærer som har ansvar for deres gruppe. 

Dette må dere ha med dere av utstyr når dere kommer (nok til egne elever):
Skrivesaker/penal
Saks
Lim
Tape
Skrivepapir

Dere har også fått beskjed om å ta med bærbare pc'er som elevene skal kunne bruke.

Elevene er selv ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver på gruppa. Vi kommer til å oppfordre dem til å ta en kjapp runde rundt bordet for å høre hvem som er flink til hva, for lettere og kunne fordele oppgaver. På Campen vil dere få i oppgave å hjelpe elevene i gang, veilede dem på stø kurs i forhold til oppgaveteksten og for øvrig sørge for ro og orden.
Vi gjør oppmerksom på det er skolens reglement som gjelder på arrangementet, og vi ønsker ikke at elevene skal forlate hallen. Foruten om oppsatt arbeidslunsj vil det ikke bli felles pauser. Det blir opp til hver gruppe (i samråd med ansvarlig lærer)og vurdere når de trenger/har tid til en pause.
Dersom det er elever som av særskilte grunner bør bli tatt spesielt hensyn til, så ber jeg dere ta kontakt med oss på forhånd. (mat, deltakelse på gruppa m.m.)

Konkurranseelementet
Det vil bli utropt vinnergrupper for hvert av oppdragene.
Når jury vurderer arbeidet og løsningene på oppgavene vil de vektlegge følgende:
- Nyskapende løsning av oppdraget
- Sammenheng mellom plan og modell/løsning
- Utseende og brukervennlighet
- Presentasjon av løsningen
- Samarbeid i gruppa

Husk at det også er lurt å ha vært innom nettsidene til oppdragsgiverne på forhånd, slik at elevene får en innsikt deres virksomhet.