GründerCamp - Operasjon Dagsverk, Bodø

Nordland · 07.oktober 2013

Ungt Entreprenørskap inviterer alle elever i ungdomsskolen i Bodø til kreativt idéverksted i Tverlandshallen. Denne idédugnaden er et ledd i forberedelsen til Operarsjon Dagsverk som i år er 31. oktober. Gjennom arbeid med kreative øvelser og samarbeid skal elevene finne ut hva de skal gjøre under Operasjon Dagsverk.

Målet med dagen er at elevene skal starte opp en bedrift med et sosialt engasjement og at bedriftens overskudd går til Redd Barnas arbeid for voldsreduksjon i skolen i Mexico, Honduras og Guatemala.

På denne måten hjelper vi elevene til å finne noe nyttig å gjøre under Operasjon Dagsverk samtidig som de lærer seg å starte og drive en elevbedrift.

Deltakende skoler må selv stå for transport tur/retur Tverlanet