Gründercamp Bodø

Nordland · 19.mars 2014

Alle 8.klassingene i Bodø kommune skal på Gründercamp hvor First scandinavia er samarbeidspartner. Dette er camp en av tre. De to andre arrangeres 20.mars og 8. april.

Temaet for campen er fremtidens klasserom!

Program for dagen

Klokkeslett Aktivitet
09.00 - 09.45 Åpning, presentasjon av oppdragsgivere og oppdrag.
09.45 - 10.30 planleggingsarbeid i grupper, hvor elevene tegner skisser
10.30 - 12.15 Henting av utstyr i "butikken"
11.15 - 11.55 Arbeidslunsj
11.30 - 13.15 Arbeid med modell og presentasjon
11.45 - 12.00 Juryen møtes og konstitueres. Gjennomgang av vurderingskriteriene
12.00 - 13.15 Juryen observerer gruppearbeidet og snakker med gruppene
12.30 - 13.15 Gruppene presenterer sine løsninger for juryen
13.30 Presentasjon, premiering og avslutning

En GründerCamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom.

Elevene løser et problem fra en oppdragsgiver

Kjennetegn på en gründercamp

 • Fokus på kreativitet og nytenking 
 • Motivasjon og engasjement 
 • Konsentrert og fokusert 
 • Samarbeid og fellesskap 
 • Fleksibilitet 
 • Elevmedvirkning 
 • Konkurranse som motivasjon

Hva oppnår elevene med gründercamp

 • Erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag.
 • Hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa.
 • Innsikt i et faglig tema.
 • Kunnskap om oppdragsgiver. 
 • Mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid. 
 • Bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål.

Tema for campen

Gründercampen arrangeres som et ledd i et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og ungdomsskolene på Fauske og Sørfold. Elevene vil få utfordringer de skal løse fra flere lokale bedrifter.

Forarbeid
Lærerne er ansvarlige for å dele elevene inn i grupper. Alle lærere skal følge opp på forhånd planlagte grupper. Elevene skal i forkant være kjent med gruppesammensetningen og vite hvilken lærer som har ansvar for deres gruppe. 

Dette må dere ha med dere av utstyr når dere kommer (nok til egne elever):
Skrivesaker/pennal
Elevene er selv ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver på gruppa. Vi kommer til å oppfordre dem til å ta en kjapp runde rundt bordet for å høre hvem som er flink til hva, for lettere og kunne fordele oppgaver. På Campen vil dere få i oppgave å hjelpe elevene i gang, veilede dem på stø kurs i forhold til oppgaveteksten og for øvrig sørge for ro og orden.
Vi gjør oppmerksom på det er skolens reglement som gjelder på arrangementet, og vi ønsker ikke at elevene skal forlate hallen. Foruten om oppsatt arbeidslunsj vil det ikke bli felles pauser. Det blir opp til hver gruppe (i samråd med ansvarlig lærer)og vurdere når de trenger/har tid til en pause.
Dersom det er elever som av særskilte grunner bør bli tatt spesielt hensyn til, så ber jeg dere ta kontakt med oss på forhånd. (mat, deltakelse på gruppa m.m.)

Konkurranseelementet
Det vil bli utropt vinnergrupper for hvert av oppdragene.
Når jury vurderer arbeidet og løsningene på oppgavene vil de vektlegge følgende:
- Nyskapende løsning av oppdraget
- Sammenheng mellom plan og modell/løsning
- Utseende og brukervennlighet
- Presentasjon av løsningen
- Samarbeid i gruppa

Husk at det også er lurt å ha vært innom nettsidene til samarbeidspartnerne på forhånd, slik at elevene får en innsikt i type virksomhet.

Mulig etterarbeid
Vi ønsker at skolene og samarbeidsbedriftene tar samarbeidet videre slik at elevene får en større forståelse for bedriftens plass i lokalsamfunnet.