Gründercamp Enova, Mosjøen

Nordland · 16.desember 2014

GC ENOVA (7)

Gründercamp for elever på  videregående skole med energifokus.

UE inngikk i 2008 et samarbeid med Enova SF om gjennomføring av Energi for framtiden Gründercamper. Målet er å bidra til at unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt og framtidsrettet innenfor temaene energibruk og energisparing. Enova SF er oppdragsgiver, og oppdragene som blir gitt, er innenfor tematikken energi og klima. 

Energi for framtiden Gründercamper gjennomføres i flere fylker hvert år.  Vinnerlagene fra fylkesfinalene kvalifiserer seg til Nasjonal Gründercamp, som avholdes i Trondheim i 2. - 4.februar 2015

Realfag, elektro, bygg og anlegg samt medier og kommunikasjon er fag som passer godt for en Energi for framtiden Gründercamp. Også andre programfag er aktuelle. Flere skoler har gode erfaringer med å sette sammen tverrfaglige elevgrupper. I tverrfaglige grupper får elevene mulighet til å benytte hverandres kompetanse og de får erfaring med hvordan det er å jobbe på tvers av fagretninger - som i det ordinære arbeidslivet.

Enova SF og UE har utviklet diverse materiell til hjelp for lærere og elever som skal delta på Energi for framtiden Gründercamper. Materiellet er tilgjengelig i fanen lenger ned på siden.

Følgende websider kan også være interessante å se på sammen elevene:

(På kraftskolen.no finner dere 20 filmer som er utviklet for elever i videregående opplæring som kan være fine å se sammen)

www.enova.no

www.fornybar.no

www.kraftskolen.no

www.naturfag.no

http://klimafilm.no/

www.miljolare.no/energi

www.klimaloftet.no

www.uio.cicero.no

www.miljodirektoratet.no

www.lavenergiprogrammet.no

www.ssb.no

www.nve.no

www.oed.dep.no

www.kld.dep.no

www.bygge-passivhus.no

www.ipcc.ch

Det er utarbeidet masse god informasjon som kan benyttes som forberedelse til dagen.

Noe materiell er ment som forberedelse til læreren og noe til elevene.

Det anbefales at lærer setter av tid med elevene til forberedelser før deltakelse på campen. Vi anbefaler en gjennomgang av heftet "Energi for fremtiden" med tilhørende qiuz. Quiz med fasit får du ved å henvende deg til UE fylke.

Gründercampens ulike faser:

Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser
Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning
Fase 3: Felles måltider og sosialt program
Fase 4: Innlevering av forretningsplandokument, presentasjon for jury og vurdering

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Tidsbruk: Gründercampen går over en skoledag, fra kl 09 - 15. Lunsj er inkludert.

Gründercamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
  • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker