Gründercamp Hadsel

Nordland · 29.mai 2013

Gründercamp Hadsel

Alle 8.klassingene fra Hadsel og Stokmarknes inviteres til å delta på Gründercamp i Hurtigrutens Hus den 29.mai.

3 ulike bedrifter står klare til å være oppdragsgiver, så dette blir en spennende dag!
Dette er NorLense, Bladet Vesterålen og NorNet. 

 

Program for dagen

 

  09:00    Hurtigrutens Hus åpner og registrering starter  
  09:59     Alle har funnet sitt bord og sitter på sin stol!  
  10:00     Gründercampen åpnes  
  10:10     Åpningskonsert  
  10:20     Oppvarmingsøvelser – alle deltar!  
  10:30     Oppdragsgiverne presenterer seg og oppdragene  
  10:50     Oppdragsløsning starter  
  11:30     Gründerbutikken åpner  
  12:00     Arbeidslunsj  
  13:00     Oppdragsløsning avsluttes – butikken stenger  
  13:00-14:15     Presentasjon av løsninger for juryen  
  13:15     Campkonsert med  
  14:45     Premieutdeling  
  15:00     Gründercampen avsluttes  
  15:10     Vi reiser hjem

En Gründercamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom.

                        

Kjennetegn på en gründercamp

 • Fokus på kreativitet og nytenking 
 • Motivasjon og engasjement 
 • Konsentrert og fokusert 
 • Samarbeid og fellesskap 
 • Fleksibilitet 
 • Elevmedvirkning 
 • Konkurranse som motivasjon

Hva oppnår elevene med gründercamp

 • Erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag.
 • Hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa.
 • Innsikt i et faglig tema.
 • Kunnskap om oppdragsgiver. 
 • Mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid. 
 • Bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål.

Tema for campen

Gründercampen arrangeres som et ledd i entreprenørskapssatsningen i grunnskolen i Vesterålen. Elevene vil få utfordringer de skal løse fra lokale oppdragsgivere. Oppdragsgivere på denne campen er Bladet Vesterålen, Norlense og NorNet.

 Forarbeid

På gründercamp kommer oppdragsgivere – som er ledere og medarbeidere fra bedrifter i Vesterålen - for å be elevene om hjelp til å løse spesielle og reelle utfordringer. Unge mennesker har ofte et friskt og noe annet syn på framtida enn oss voksne.

Bruk gjerne noe tid i løpet av de siste ukene før campen, på å la elevene gjøre seg bedre kjent med oppdragsgiverne. Hver elev vil arbeide på ei gruppe, sannsynligvis sammen med elever de ikke kjenner fra før. Å bli kjent raskt, samarbeid og fleksibilitet er viktige momenter for å få en fin dag, og levere et godt resultat. Hver gruppe får kun ett oppdrag, og det kan komme fra hvilken som helst av de fire oppdragsgiverne.

De aller fleste bedrifter ønsker å utvikle seg og sine produkter. Det kan være for å kunne levere et bedre produkt til kunden eller bygge en tryggere økonomi – altså tjene mer penger eller oppnå et bedre økonomisk resultat som det heter på økonomispråket. Det kan være for å bli sterkere i forhold til sine konkurrenter, for å tilfredsstille eksisterende og nye krav (f.eks. innenfor helse, miljø og sikkerhet) og dermed bli en bedre arbeidsplass for sine ansatte. Det kan være ett eller flere av det som nevnes her, og det kan være andre årsaker. Det er nå omtrent en måned igjen til gründercamp og dere får en introduksjon til oppdragsgiverne, for å kunne forberede dere på det som blir deres oppgave på campen. Konkret oppdrag blir først avslørt like etter åpninga på dagen for campen, men her kan dere lese litt om oppdragsgiverne og på deres nettsider finnes ytterligere informasjon. Lykke til med forberedelsene!

Husk også å gå igjennom programmet for Grundercamp-dagen med elevene, slik at de er best mulig forberedt.

  

Utstyrbehov

Dette må dere ha med dere av utstyr når dere kommer (nok til egne elever):

 • Skrivesaker/penal
 • kladdeark
 • saks, lim, tape
 • pappesker/stiv kartong (ta det dere finner på skolen eller spør på lokale butikker om de har noen tomesker dere kan få)

Elevene er selv ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver på gruppa. Vi kommer til å oppfordre dem til å ta en kjapp runde rundt bordet for å høre hvem som er flink til hva, for lettere og kunne fordele oppgaver. På Campen vil dere få i oppgave å hjelpe elevene i gang, veilede dem på stø kurs i forhold til oppgaveteksten og for øvrig sørge for ro og orden. Vi gjør oppmerksom på det er skolens reglement som gjelder på arrangementet, og vi ønsker ikke at elevene skal forlate hallen. Foruten om oppsatt arbeidslunsj vil det ikke bli felles pauser. Det blir opp til hver gruppe (i samråd med ansvarlig lærer)og vurdere når de trenger/har tid til en pause. Dersom det er elever som av særskilte grunner bør bli tatt spesielt hensyn til, så ber jeg dere ta kontakt med oss på forhånd. (mat, deltakelse på gruppa m.m.)

 

Konkurranseelementet

Det vil bli utropt vinnergrupper for hvert av oppdragene. Når jury vurderer arbeidet og løsningene på oppgavene vil de vektlegge følgende: -

 • Nyskapende løsning av oppdraget
 • Sammenheng mellom plan og modell/løsning 
 • Utseende og brukervennlighet 
 • Presentasjon av løsningen 
 • Samarbeid i gruppa

Husk at det også er lurt å ha vært innom nettsidene til samarbeidspartnerne på forhånd, slik at elevene får en innsikt i type virksomhet.

Mulig etterarbeid

Dersom dere ønsker å jobbe videre med tema eller oppgaver som oppdragsgiver kan hjelpe til med, så kan bedriftsbesøk eller annen kontakt avtales direkte med oppdragsgiver i etterkant. Det kan være spennende å gå videre og dypere inn i arbeid med gode forslag. Å starte en Elevbedrift til høsten ville være supert. Dette kan også Ungt Entreprenørskap komme på skolen og informere om i etterkant av Gründercampen.

 

Bladet Vesterålen

Bladet Vesterålen AS og K. Nordahls Trykkeri AS er to selskaper som drives fra "Avishuset" på Sortland. Våre kjerneområder er avisutgivelse, trykking og reklamebyråvirksomhet.

I en kompleks mediaverden så velger vi å se på våre virksomhetsområder nærmest som ett, og forsøker derfor å oppnå best synergier ved å jobbe tverrfaglig og på tvers av virksomhetenes opprinnelige mandat. 

Vi er regionens desidert største og mest leste avis, vi har Nord Norges 4 største trykkeri, er eid og styrt 100 % lokalt og vi har så absolutt et Vesterålsperspektiv på all vår gjør og laden.

Les mer om Bladet Vesterålen: www.blv.no

 

Norlense

                        

NorLense er lokalisert på Fiskebøl i Hadsel kommune. Bedriften har ca 65 ansatte og produserer ulike produkter som blir sammensveist av pvc-belagt duk, eller presenningsduk som den også kalles. Hovedproduktene er oljelenser som brukes til å samle opp olje som er sølt på sjøen, og oppblåsbare telt som blant annet brukes til feltsykehus ved store katastrofer som jordskjelv og oversvømmelser. Produktene selges over hele verden og salg til utlandet utgjør 80% av totalen. NorLense bruker hvert år store ressurser på produktutvikling for å være fremst i verden når det gjelder de produktene vi selger mest av, oljelenser og telt.

Les mer om NorLense: www.norlense.no

   

Nornet

                      

NorNet lager grafikk og animasjonsfilm for kunder som ønsker å se produktet sitt før det lages. Ofte er det hus, oppfinnelser osv. Vi tilbyr også andre reklamebyråtjenester som web-sider og trykksaker. Vi er i startgropen med å lage prototyper i plast med hjelp av 3D printing og CNC-maskin.

Les mer om NorNet:  www.nornet.no